Тестове за уплътняване на времето

Консистометърът под налягане включва въртящ се, цилиндрична чаша за суспензия, оборудвана със стационарна лопатка, затворена в камера под налягане, проектирана за работно налягане от 275 MPa (40 000 psi) при максимална температура от 315°C (600°F). (Хидравлична помпа с въздушно задвижване генерира налягане към цилиндровия възел.) Хидравличната система включва резервоар, тръбопроводи, клапани и филтри. Топлината се подава към камерата от 5000-ватов вътрешен тръбен нагревател, управляван от програмата за автоматична система за контрол на температурата. Предвидени са термодвойки за определяне на температурите на маслената баня и циментовата суспензия. Програмируемият температурен контролер автоматично ще контролира скоростта на повишаване на температурата на суспензията (т.е. температурен градиент). Когато суспензията достигне желаната максимална температура, контролерът ще поддържа температурата на суспензията на това ниво. Настройките на налягането се поддържат чрез контрола на клапан за освобождаване на налягането и въздушното налягане, достъпно за помпата.

View as