Филтриране

Филтрирането е най-ефективното средство за определяне на филтрационни свойства на сондажни течности и циментови разтвори. Измерването на поведението на филтриране и характеристиките на изграждане на стенна утайка на кал е от съществено значение за контрола и третирането на сондажния флуид. Характеристиките на филтрата, като съдържание на масло, вода или емулсия, също са важни. Видовете и количествата твърди вещества във флуида и техните физични и химични взаимодействия влияят на тези характеристики. Температурата и налягането влияят на физичните и химичните взаимодействия. Извършването на тестове както при ниско налягане/ниска температура, така и при високо налягане/висока температура е необходимо и тези условия на изпитване изискват различно оборудване и техники.

View as