Инструмент за геоложки сондажи

Основната част на Haitongda продуктите са висококачествени инструменти за геоложки сондажи, тестване на цимент за петролни кладенци и се изнасят в цял свят, добре дошли в групови поръчки и преференциални цени. Инструментът за геоложки сондажи е важен метод за получаване на точни геоложки данни под повърхността, а пробиване през оригиналните почвени проби и текущото инженерно геоложко сондиране се отнася до използването на механично оборудване или инструменти при пробиване на скален (почвен) слой и вземане извадете скалното (почвено) ядро ​​(проба), за да разберете геоложката ситуация означава. Инструментът за геоложки сондажи е проучвателен метод за инженерно геоложко проучване. Целта е да се разберат проблемите на инженерната геология и хидрогеологията, свързани с хидравличните конструкции (DAMS, тунели, цехове и др.). Инструментът за геоложки сондажи обикновено се основава на инженерно геоложко картографиране и геофизично проучване. Извършва се за по-нататъшно проучване на подземната геология. Все още е основното средство за геоложки проучвания в хидроенергетиката. Експериментът с полева механика също е една от задачите на сондажите по инженерна геология.

View as