Електрическа стабилност

Тестерът за електрическа стабилност е преносим инструмент за измерване на електрическата стабилност (ES) на сондажния флуид на нефтена основа. Електрическата стабилност на сондажния флуид е свързана с неговата емулсионна стабилност и омокряемост. Тестерът отговаря на процедурата за изпитване на електрическа стабилност, описана в API rp13b-2 препоръчителна практика за полеви тестове на сондажен флуид на нефтена основа. Той е точен, прост и преносим. Влиянието на химичния състав и историята на срязване на сондажния флуид върху абсолютната стойност на ES е много сложно. Поради това не е препоръчително да се обяснява мокрото състояние на сондажния флуид според еднократното измерване на ES. Когато решавате плана за третиране на сондажния флуид, той може да се основава само на тенденцията на промяна на ES.

View as