Изчерпателен тестер за производителност

Изчерпателното описание Performance Tester се задвижва от трансмисионната система, за да задвижи измервателната плоча, за да приложи натиск върху утайката с кал при фиксирана скорост. Системата за придобиване извършва откриване на данни и събиране на данни за налягането, осигурено от преносната система. След обработка на системата за управление се получават резултатите от измерването. Цветен LCD дисплей с течни кристали и компютърен анализ и архивиране на данни и след това получете изчерпателните параметри на производителността на калната торта: тегло на кисела кал, обща дебелина, действителна дебелина, виртуална дебелина, твърдост на калната торта, издръжливост.

View as