Химичен анализ

Калият йонът в сондажния флуид има за цел да стабилизира шистите и да ограничи разширяването на глината. Така че съдържанието на калиеви йони трябва да се измерва точно, за да се контролират характеристиките на сондажния флуид. Ръчната центрофуга SY-2 се използва за измерване на съдържанието на калиеви йони в сондажния флуид, чието съдържание на калиеви йони е повече от 5000 mg/l или концентрацията на KCl е по-голяма от 3,5lb/bbl. Използвайте перхлорида, за да депозирате калиевия йон в центрофугата, след това определете обема на утайката и изчислите съдържанието от критериалната крива.

View as